Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Đáp án bài 3 trang 106 sgk Vật Lý lớp 10

Tính toán lực mà mỗi người phải chịu khi cùng khiêng một vật nặng

Đề bài

Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N. Điểm treo cỗ máy cách vai người đi trước 60cm và cách vai người đi sau 40cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy, hỏi mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu?

Đáp án

Hình vẽ biểu diễn lực:

Đáp án bài 3 trang 106 sgk Vật Lý lớp 10
Đáp án bài 3 trang 106 sgk Vật Lý lớp 10

Vậy vai người đi trước chịu một lực 400 N; vai người đi sau chịu một lực 600N

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 106 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu