Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 2 trang 106 sgk

Xác định áp lực lên đôi vai người đàn ông khi gánh vật nặng trên vai

Đề bài

Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng gỗ nặng 200N. Đòn gánh dài 1m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh?

Đáp án

Hình vẽ biểu diễn các lực tác dụng vào vai người. Gọi O là điểm đặt của vai.

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 2 trang 106 sgk

Áp dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều ta có:
Vai người chịu tác dụng của một lực: P = P1 + P2 = 300 + 200 = 500N

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 2 trang 106 sgk
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 2 trang 106 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu