Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Đáp án bài 1 trang 126 sgk Vật Lý lớp 10

Các em được học thêm về một dạng chuyển động chính là động lượng, nêu định nghĩa và tính chất của động lượng

Đề bài

Nêu định nghĩa và ý nghĩa của động lượng.

Đáp án

Định nghĩa: Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc Đáp án bài 1 trang 126 sgk Vật Lý lớp 10 là đại lượng được xác định bởi công thức: Đáp án bài 1 trang 126 sgk Vật Lý lớp 10
Ý nghĩa: Đặc trưng cho sự truyền chuyển động giữa các vật trong tương tác

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu