Communication - Unit 1 Tiếng Anh lớp 6

Unit 1 Tiếng Anh lớp 6 - Communication: Hướng dẫn chi tiết trả lời các câu hỏi bài tập từ 1 và 2 trang 11 sách giáo khoa Tiếng Anh 6 tập 1

Communication - Unit 1 Tiếng Anh lớp 6

Ở bài viết này, Đọc Tài Liệu sẽ hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập trang 11 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 tập 1 phần Communication - Unit 1: My new school.

Cùng tham khảo...

1. Game: Making friends. (Trò chơi kết bạn)

Read and tick (√) the questions you think are .... (Đọc và đánh dấu (√) vào câu trả lời mà em nghĩ là phù hợp để hỏi một người bạn mới ở trường)

  • 1. Are you from around here? √
  • 2. Do you like pop music? √
  • 3. How much pocket money do you get?
  • 4. What’s your favourite subject at school? √
  • 5. Are you hungry?
  • 6. Do you play football? √
  • 7. How do you get to school every day? √
  • 8. Where do you go shopping?

Write one or two more question on a piece of paper. ... (Viết một,hai hoặc nhiều câu hỏi vào mảnh giấy. Sau đó chuyền cho cả lớp.)

Gợi ý

- Do you like English?

- How many subjects do you study at school?

- What is your favourite subject?

2. There is a quiz for students in the new school .... (Có một bài kiểm tra trong bản tin của trường. Đọc câu hỏi)

ARE YOU A GOOD FRIEND IN CLASSYESNO
1Do you remember all your new classmates’names?
Bạn có nhớ hết tên của các bạn mới không?
2Do you help your teacher in the class?
Bạn có giúp thầy cô giáo trong lớp không?
3Do you share things with your classmaters?
Bạn có chia sẻ với các bạn trong lớp không?
4Do you keep quitet when your teacher is talking?
Bạn có giữ im lặng khi giáo viên nói không?
5Do you play with your classmates at break time?
Bạn có chơi với các bạn cùng lớp vào giờ giải lao không?
6Do you help your classmates with their homework?
Bạn có giúp các bạn cùng lớp làm bài tập về nhà không?
7Do you travel to school with your classmates?
Bạn có đi đến trường với các bạn cùng lớp không?
8Do you listen when your classmates are talking?
Bạn có lắng nghe khi các bạn cùng lớp nói chuyện không?

a.

Work in goups. Takes turns to interview .... (Làm việc theo nhóm. Lần lượt phỏng vấn các bạn khác. Sử dụng các câu trên)

b. Class presentation. Are they good friends .... (Nói trước lớp. Họ có phải là những bạn tốt trong lớp không. Nói cho cả lớp về điều đó)

// Trên đây là những hướng dẫn giúp các em hoàn thành tốt các câu hỏi bài tập phần Looking back - Unit 1 Tiếng Anh lớp 6. Chúc các em luôn học tốt.

Cập nhật ngày 16/12/2019 - Tác giả: Thanh Long
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM