Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Hướng dẫn làm bài Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Số đo thời gian

Bảng đơn vị đo thời gianCộng số đo thời gianTrừ số đo thời gianLuyện tập trang 134Nhân số đo thời gian với một sốChia số đo thời gian với một sốLuyện tập trang 137Luyện tập chung trang 137

Vận tốc, quãng đường, thời gian

Vận tốcLuyện tập trang 139Quãng đườngLuyện tập trang 141Thời gianLuyện tập trang 143Luyện tập chung trang 144 phần 1Luyện tập chung trang 144 phần 2Luyện tập chung trang 145