Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)

Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)
Năm sáng tác:1788- 1789
Tác giả:Ngô Thì Nhậm
Hoàn cảnh sáng tác:
Chiếu cầu hiền" được viết vào khoản năm 1788- 1789 khi tập đoàn Lê – Trịnh hoàn toàn tan rã.
Sơ đồ tư duy Chiếu cầu hiền

Sơ đồ tư duy Chiếu cầu hiền

Sơ đồ tư duy Chiếu cầu hiền với hướng dẫn cách xây dựng sơ đồ tư duy về tác phẩm tác giả, các nội dung, luận điểm chính cho một bài văn phân tích.

Phân tích Chiếu cầu hiền ngắn gọn

Phân tích Chiếu cầu hiền ngắn gọn

Phân tích Chiếu cầu hiền ngắn gọn, tuyển tập dàn ý phân tích bài Chiếu cầu hiền từ chung tới chi tiết nhất cùng những bài văn mẫu Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm cho các em học sinh tham khảo