Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

Bài soạn Cấu tạo của tiếng lớp 4 trang 6 được Đọc Tài Liệu giới thiệu cung cấp kiến thức bổ ích về nội dung chính các bộ phận cấu tạo của tiếng trong Tiếng Việt và gợi ý các bài luyện tập về nội dung này

Soạn bài Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng trang 6, 7 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1 được Đọc tài liệu tổng hợp lại những nội dung kiến thức lý thuyết cần nhớ về cấu tạo của tiếng trong Tiếng Việt; thêm vào đó là phần gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập đơn giản để các em học sinh đối chiếu với phần tự ôn luyện của mình.

Soạn bài Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng trang 6, 7 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1
 

Kiến thức cần nhớ

Cấu tạo của tiếng là gì?

Cấu tạo của tiếng là các bộ phận cấu thành nên 1 tiếng trong Tiếng Việt.

1. Mỗi tiếng thường có 3 bộ phận

Thanh
Âm đầu        Vần

Ví dụ:

Tiếng Âm đầu Vần Thanh
Bầu B âu huyền
Thương Th ương ngang

2. Tiếng nào cũng phải có vần và thanh. Có tiếng không có âm đầu

Có một số tiếng không có âm đầu như: ao, âu, út,…

Gợi ý trả lời câu hỏi SGK

I. NHẬN XÉT

Câu 1 trang 6 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Gợi ý trả lời

 (Bầu / ơi / thương / lấy / bí / cùng / Tuy / rằng / khác / giống / nhưng / chung / một/ giàn ⟶ 14 tiếng).

Câu 2 trang 7 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó?

Gợi ý trả lời

(bờ - âu - bâu - huyền - bầu).

Câu 3 trang 7 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành ?

Gợi ý trả lời

(âm đầu: b, vần: âu và thanh: huyền).

Câu 4 trang 7 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét:

a) Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

b) Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

Gợi ý trả lời

* Xem bảng phân tích dưới đây:

Tiếng Âm đầu Vần Thanh
Bầu b (bờ) âu huyền
ơi - ơi ngang
thương th (thờ) ương ngang
lấy ỉ (lờ) ây sắc
b (bờ) i sắc
cùng c (cờ) ung huyền
tuy t (tờ) uy ngang
rằng r (rờ) ăng huyền
khác kh (khờ) ac sắc
giống gi (gi) ông sắc
nhưng nh(nhờ) ưng ngang
chung ch(chờ) ung ngang
một m (mở) ôt nặng
giàn gi (gi) an huyền

*  Nhận xét:

-   Những tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu: thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một, giàn.
-  Tiếng không có đủ các bộ phận: ơi (không có âm đầu).

II.  LUYỆN TẬP

Câu 1 (trang 7 sgk Tiếng Việt 4) : Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong hai câu dưới đây

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng

Gợi ý trả lời

Tiếng Âm đầu Vần Thanh Tiếng Âm Đầu Vần Thanh
Nhiễu Nh iêu Ngã Lấy L Ây Sắc
Điều D iêu Huyền Giá Gi A Sắc
Phủ Ph U Hỏi Gương G Ương Ngang
Người Ng Ươi Huyền Phải Ph Ai Hỏi
Trong Tr Ong Ngang Thương Th Ương Ngang
Một M ột Nặng Nhau Nh Au Ngang
Nước N ươc Sắc Cùng C ung Huyền

Câu 2 (trang 7 sgk Tiếng Việt 4) : Giải câu đố:

Để nguyên lấp lánh trên trời
Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hàng ngày

Gợi ý trả lời

Đó là chữ "sao" bớt "s" thành "ao" chỗ cá bơi hàng ngày.

***

Soạn bài Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng trang 6, 7 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 được Đọc tài liệu chia sẻ phía trên hi vọng các em học sinh lớp 4 sẽ có những bài học bổ ích với cấu tạo của tiếng trong Tiếng Việt.

doctailieu.com
Back to top