Câu hỏi thảo luận trang 157 SGK Lịch sử 9

Xuất bản ngày 26/02/2019 - Tác giả: Giangdh

Giải câu hỏi thảo luận trang 157 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra sự thay đổi giữa lực lượng của ta và địch ở miền Nam sau hiệp định Pari...

Mục lục nội dung

Câu hỏi

1. Sau Hiệp định Pa-ri, lực lượng ta và địch ở miền Nam đã có sự thay đổi như thế nào?

2. Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có những điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng?

Trả lời câu hỏi trang 157 Lịch sử 9

1. Sau Hiệp định Pa-ri, lực lượng giữa ta và địch đã có sự thay đổi có lợi cho ta:

- Phía Mĩ:

  • Ngày 29-3-1973, quân Mĩ và quân đồng minh đã rút hết về nước.
  • Mĩ giữ lại 2 vạn cố vấn quân sự, lập Bộ chỉ huy quân sự, tiếp tục viện trợ quân sự, kinh tế cho chinh quyền Sài Gòn.

- Phía ta:

  • Sự thay đổi căn bản trong so sánh lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng, có lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta.
  • Miền Bắc đẩy mạnh sản xuất và xây dựng, tăng tiềm lực kinh tế, quốc phòng, tạo điều kiện chi viện cho miền Nam.
  • Ở Miền Nam, vùng giải phóng được mở rộng.

2. Sự lãnh đạo đúng đắn, linh hoạt của Đảng được thể hiện ở:

  • Cuối năm 1974 – đầu năm 1975, nhận thấy so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng, Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976.
  • Bộ chính trị nhấn mạnh: “Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”.
  • Bộ Chính trị phân tích rõ sự cần thiết tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.

--------

» Tham khảo thêm đáp án Câu hỏi thảo luận trang 162 sgk Lịch sử 9 hoặc hướng dẫn giải bài tập Lịch sử lớp 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM