Câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Lịch sử 9

Trả lời câu hỏi trang 14 sách giáo khoa lịch sử 9 xác định trên bản đồ châu Phi vị trí ba nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi-nê Bít-xao..
Mục lục nội dung

Ôn lại Câu hỏi thảo luận trang 13 sgk Sử 9 trước khi vào phần mới!

Câu hỏi

1. Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí ba nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi-nê Bít-xao.

2. Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí ba nước Dim-ba-bu-ê, Na-mi-bi-a và Cộng hòa Nam Phi.

Trả lời
Câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Lịch sử 9

1. Các nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi-nê Bít-xao được khoanh đỏ trên bản đồ.

Câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Lịch sử 9

2. Các nước Dim-ba-bu-ê, Na-mi-bi-a và Cộng hòa Nam Phi được thể hiện bằng khoanh đỏ trên bản đồ

Câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Lịch sử 9 phần 1

---------

» Tham khảo thêm tài liệu đáp án Bài 1 trang 14 sgk Lịch sử 9 và hướng dẫn giải các bài tập trong sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 khác tại doctailieu.com.

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM