Câu hỏi bài 25 trang 122 sgk Sử 8

Xuất bản ngày 01/03/2019

Giải câu hỏi bài 25 trang 122 sgk Lịch Sử 8. Lý do và diễn biến Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai

Câu hỏi

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

» Ôn tập Câu hỏi bài 25 trang 121 sgk Sử 8

Đáp Án Câu hỏi bài 25 trang 122 sgk Sử 8

* Lý do:

- Âm mưu của Pháp: vu cho triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, ngăn cản việc đi lại của người Pháp trên sông Hồng, dao thiệp với nhà Thanh. Đây là cớ để thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai.

- Ngày 25 - 4 - 1882. quân Pháp nổ súng đánh chiếm thành Hà Nội, rồi mở rộng đánh chiếm ra các tỉnh thuộc Bắc Kì.

* Diễn biến:

- Năm 1882, quân Pháp do Ri-vi-e chỉ huy đổ bộ đánh thành Hà Nội. Chúng đòi quân ta nộp khí giới và gia thành không điều kiện, không được ta trả lời, Pháp nổ súng tấn công.

- Quân ta chống cự quyết liệt nhưng cuối cùng thành Hà Nội vẫn bị rơi vào tay giặc.

- Quân Pháp nhanh chóng đi đánh chiếm Hòn Gai, Nam Định và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 25 trang 123 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Để xem toàn bộ đáp án các bài tập Chương 1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ 19 - sgk Sử 8, hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác mời các em truy cập doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM