Bài 1 trang 124 SGK Sử 8

Xuất bản ngày 01/03/2019

Giải bài 1 trang 124 SGK Sử 8. Nội dung chủ yếu của các hiệp ước Hác-măng 1883 và hiệp ước Pa-tơ-nốt 1884.

Đề bài

Lập bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884.

» Ôn tập Câu hỏi bài 25 trang 124 sgk Sử 8

Hướng dẫn giải Bài 1 trang 124 SGK Sử 8

Hiệp ước 1883Hiệp ước 1884

- Bắc Kì và Trung Kì phải đặt dưới sự bảo hộ của Pháp, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kì, nhập vào Nam Kì thuộc Pháp.

- Triều đình Huế được cai quản Trung Kì nhưng phải thông qua Khâm sứ Pháp ở Huế. Ba tỉnh Thanh – Nghệ – Tĩnh được sáp nhập vào Bắc Kì.

- Công sứ Pháp ở Bắc Kì kiểm soát mọi công việc của quan lại triều đình, nắm quyền trị an và nội vụ.

- Mọi việc giao thiệp với nước ngoài của triều đình Huế đều do Pháp nắm, kể cả việc giao thiệp với Trung Quốc.

Hiệp ước 1884 có nội dung cơ bản giống với Hiệp ước 1883, chỉ sửa đổi về ranh giới khu vực Trung Kì như trả lại các tỉnh Bình Thuận và Thanh – Nghệ – Tĩnh cho Trung Kì...

»

Xem tiếp Bài 2 trang 124 SGK Sử 8

----------------------------------------------------------

Triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước Thực dân Pháp và đáp án các bài tập Chương 1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ 19 - sgk Sử 8, hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác mời các em truy cập doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM