Câu cá mùa thu (Thu Điếu - Nguyễn Khuyến)

Câu cá mùa thu (Thu Điếu - Nguyễn Khuyến)
Năm sáng tác:Chưa rõ
Tác giả:Nguyễn Khuyến
Hoàn cảnh sáng tác:
Câu cá mùa thu nằm trong chùm ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến gồm: Thu điếu, Thu ẩm, Thu vịnh. Bài thơ được viết trong thời gian khi Nguyễn Khuyến về ở ẩn tại quê nhà.

Nội dung bài thơ Câu cá mùa thu

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Là vàng trước gió khẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối buông cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

Xem thêm

 

Cảm nhận 2 câu cuối bài thơ Câu cá mùa thu

Cảm nhận 2 câu cuối bài thơ Câu cá mùa thu

Cảm nhận hai câu cuối bài thơ Câu cá mùa thu (Thu điếu) của Nguyễn Khuyến, tổng hợp đầy đủ dàn ý chung và những bài văn hay phân tích, cảm nhận hai câu cuối Câu cá mùa thu.