Câu 2 trang 48 sgk Công nghệ 12

Trả lời câu hỏi 2 trang 48 sách giáo khoa Công nghệ lớp 12: Thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A ...

Câu hỏi: Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điot bằng 0,8V, U1 = 220V.

Trả lời câu hỏi 2 trang 48 sgk Công nghệ lớp 12

a) Biến áp

Công suất biến áp: 

P = kp . Utải . Itải = 1,3 . 4,5 . 0,2 = 1,17 w

Chọn kp  = 1,3 (hệ số công suất biến áp)

Điện áp ra:

Điện áp ra

U2 : điện áp ra của biến áp khi không tải

      : độ sụt áp trên 2 điôt

      :  Sụt áp bên trong biến áp khi có tải, thường lấy 6%Ut

b) Điôt

- Dòng điện định mức của điôt: Dòng điện định mức của điôt

Chọn hệ số dòng điện kI = 10

-Điện áp ngược : Điện áp ngược

Chọn hệ số kU = 1,8

Thông số của điôt cần chọn UN≥11,45V,Idm≥1A,ΔU=0,8V. Do không có bảng tra nên ở đây chỉ dừng ở việc tính được các thông số là đủ. (Tham khảo : Có thể chọn loại điôt : 1N1089 có UN100V,Iđm=5A,ΔUD=0,8V

c) Tụ Điện

- để lọc tốt thì chọn tụ có điện dung càng lớn càng tốt và phải chịu được điện áp U2√2=6,36V 

 . Chọn tụ lọc có thông số C= 1000μF,Udm ≥ 16V

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
Xem thêm các bài khác
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu