Câu 2 trang 48 sgk Công nghệ 12

Trả lời câu hỏi 2 trang 48 sách giáo khoa Công nghệ lớp 12: Thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A ...

Câu hỏi: Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điot bằng 0,8V, U1 = 220V.

Trả lời câu hỏi 2 trang 48 sgk Công nghệ lớp 12

a) Biến áp

Công suất biến áp: 

P = kp . Utải . Itải = 1,3 . 4,5 . 0,2 = 1,17 w

Chọn kp  = 1,3 (hệ số công suất biến áp)

Điện áp ra:

Điện áp ra

U2 : điện áp ra của biến áp khi không tải

      : độ sụt áp trên 2 điôt

      :  Sụt áp bên trong biến áp khi có tải, thường lấy 6%Ut

b) Điôt

- Dòng điện định mức của điôt: Dòng điện định mức của điôt

Chọn hệ số dòng điện kI = 10

-Điện áp ngược : Điện áp ngược

Chọn hệ số kU = 1,8

Thông số của điôt cần chọn UN≥11,45V,Idm≥1A,ΔU=0,8V. Do không có bảng tra nên ở đây chỉ dừng ở việc tính được các thông số là đủ. (Tham khảo : Có thể chọn loại điôt : 1N1089 có UN100V,Iđm=5A,ΔUD=0,8V

c) Tụ Điện

- để lọc tốt thì chọn tụ có điện dung càng lớn càng tốt và phải chịu được điện áp U2√2=6,36V 

 . Chọn tụ lọc có thông số C= 1000μF,Udm ≥ 16V

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 2 trang 48 sgk Công nghệ 12 để xem ở dưới đây
Tải về
Xem thêm các bài khác
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu