Câu 3 trang 14 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 14 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Tại sao cuộn cảm lại chặn được dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua?

Câu hỏi: Tại sao cuộn cảm lại chặn được dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua?

Trả lời

 Khi cho dòng điện 1 chiều đi qua cuộn cảm nó giống như chạy qua một dây dẫn kim loại (có điện trở nhỏ). 

Khi cho dòng điện xoay chiều đi qua cuộn cảm , cuộn cảm có cảm kháng (do hiện tượng tự cảm). Ta có: 

ZL = ωL = 2πfL 

Ta thấy dòng điện cao tần có f >> lớn (f →∞) suy ra ZL →∞. 

Do có cảm kháng lớn nên cản trở dòng diện cao tần coi như =0.

doctailieu.com
Tải về
02/09/2018    18:48 PM
02/09/2018    18:48 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu