Câu 12 trang 67 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 12 trang 67 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây…

Câu hỏi: Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây…

 

 

 

Stt

 

 

 

 

Hành vi

Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

(1)

Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe

 

(2)

Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm

 

(3)

Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

 

(4)

Vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

(5)

1

Đặt điều nói xấu, vu cáo người khác

 

 

 

 

 

2

Đánh người gây thương tích

 

 

 

 

 

3

Công an bắt giam người vì nghi là lấy trộm xe máy

 

 

 

 

 

4

Đi xe máy gây tai nạn cho người khác

 

 

 

 

 

5

Giam giữ người quá thời hạn quy định

 

 

 

 

 

6

Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người

 

 

 

 

 

7

Tự ý bóc thư của người khác

 

 

 

 

 

8

Nghe trộm điện thoại của người khác

 

 

 

 

 

Trả lời

 

 

 

Stt

 

 

 

 

Hành vi

Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

(1)

Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe

 

(2)

Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm

 

(3)

Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

 

(4)

Vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

(5)

1

Đặt điều nói xấu, vu cáo người khác

 

 

x

 

 

2

Đánh người gây thương tích

 

x

 

 

 

3

Công an bắt giam người vì nghi là lấy trộm xe máy

x

 

 

 

 

4

Đi xe máy gây tai nạn cho người khác

 

x

 

 

 

5

Giam giữ người quá thời hạn quy định

x

 

 

 

 

6

Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người

 

 

x

 

 

7

Tự ý bóc thư của người khác

 

 

 

 

x

8

Nghe trộm điện thoại của người khác

 

 

 

 

x

9

Tự tiện khám chỗ ở của công dân

 

 

 

x

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 12 trang 67 sgk GDCD lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
30/08/2018    06:23 AM
30/08/2018    06:23 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu