Câu 12 trang 67 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 12 trang 67 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây…
Mục lục nội dung

Câu hỏi: Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây…

 

 

 

Stt

 

 

 

 

Hành vi

Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

(1)

Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe

 

(2)

Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm

 

(3)

Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

 

(4)

Vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

(5)

1

Đặt điều nói xấu, vu cáo người khác

2

Đánh người gây thương tích

3

Công an bắt giam người vì nghi là lấy trộm xe máy

4

Đi xe máy gây tai nạn cho người khác

5

Giam giữ người quá thời hạn quy định

6

Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người

7

Tự ý bóc thư của người khác

8

Nghe trộm điện thoại của người khác

Trả lời

 

 

 

Stt

 

 

 

 

Hành vi

Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

(1)

Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe

 

(2)

Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm

 

(3)

Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

 

(4)

Vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

(5)

1

Đặt điều nói xấu, vu cáo người khác

x

2

Đánh người gây thương tích

x

3

Công an bắt giam người vì nghi là lấy trộm xe máy

x

4

Đi xe máy gây tai nạn cho người khác

x

5

Giam giữ người quá thời hạn quy định

x

6

Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người

x

7

Tự ý bóc thư của người khác

x

8

Nghe trộm điện thoại của người khác

x

9

Tự tiện khám chỗ ở của công dân

x

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM