Câu 11 trang 67 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 11 trang 67 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là:

Câu hỏi:

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là:

a.  Trong mọi trường hợp, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.

b.  Chỉ được khám xét chỗ ở của một người khi được pháp luật cho phép và phải có lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c.  Công an có quyền khám chỗ ở của một người khi có dấu hiệu nghi vấn ở nơi đó có phương tiện, công cụ thực hiện tội phạm.

d.  Việc khám xét chỗ ở phải theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

e.  Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác, nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

Trả lời

Đáp án: d và e

doctailieu.com
Tải về
30/08/2018    04:14 AM
30/08/2018    04:14 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top