Câu 11 trang 67 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 11 trang 67 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là:

Câu hỏi:

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là:

a.  Trong mọi trường hợp, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.

b.  Chỉ được khám xét chỗ ở của một người khi được pháp luật cho phép và phải có lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c.  Công an có quyền khám chỗ ở của một người khi có dấu hiệu nghi vấn ở nơi đó có phương tiện, công cụ thực hiện tội phạm.

d.  Việc khám xét chỗ ở phải theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

e.  Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác, nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

Trả lời

Đáp án: d và e

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 11 trang 67 sgk GDCD lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
30/08/2018    04:14 AM
30/08/2018    04:14 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu