Before you read (Reading - Unit 1 lớp 12)

Xuất bản: 21/02/2020 - Cập nhật: 14/03/2022 - Tác giả:

Before you read (Reading - Unit 1 lớp 12): Work in pairs. Ask and answer these questions about the picture...

Yêu cầu

Work in pairs. Ask and answer these questions about the picture. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về bức tranh này.)

Hình ảnh before you read (Reading - Unit 1 lớp 12)

  • 1. Where is the family?
  • 2. What is each member of the family doing?
  • 3. Is the family happy? Why (not)?

Hướng dẫn

1. Where is the family?  (Gia đình này đang ở đâu?)

Trả lời:

They are at home

(Họ đang ở nhà)

2. What is each member of the family doing? (Mỗi thành viên trong gia đình này đang làm gì?)

Trả lời:

The mother is helping the daughter with her study, the father is playing with the son.

(Mẹ đang dạy con gái học, cha đang chơi với con trai)

3. Is the family happy? Why (not)? (Gia đình này có hạnh phúc không? Tại sao (không)?)

Trả lời:

Yes. I think so when I see such a warm and peaceful scene.

(Có. Tôi nghĩ vậy khi nhìn khung cảnh đầm ấm yên bình này.)

Phần tiếp theo: While you read (Reading - Unit 1 lớp 12)

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM