After you read (Reading - Unit 1 lớp 12)

Xuất bản: 21/02/2020 - Cập nhật: 14/03/2022 - Tác giả:

After you read (Reading - Unit 1 lớp 12): Compare the family described in the text with your own family...

After you read Reading - Unit 1 lớp 12

Yêu cầu

Work in groups: Compare the family described in the text with your own family.

(Làm việc theo nhóm: So sánh gia đình được mô tả trong bài đọc với gia đình của chính bạn)

Gợi ý thực hiện

Bài làm

The family in the text is larger than mine. There are four of us altogether: my parents, my sister and I.

Unlike the family in the text, only my father goes to work; he’s a teacher in a secondary school in the city. My mother’s a housewife. My sister is married and working in a bank. She hasn't had a child yet. My sister’s family lives in the same district as my family.

My mother is a devoted wife. She always lakes good care of everybody in the family. Never does she get up after five a.m. to prepare breakfast for dad and me. My father is a great husband He always keeps an good eye on the family. In his spare time, he gives a hand with household chores. He is mv great support and guide in my study.

Since I’m in the final year and under the study pressure, my parents let me have a lot of time for my schooling. Despite this, I realize my responsibility 10 help my parents with the chores: I sweep the floor, sometimes wash dishes and take out the garbage.

Like the family in the text, we are very closely-knit and supportive of one another. I feel happy because my parents are very caring. They spend as much lime for the family as possible. At weekends we. all the members of the family, sometimes gather and have dinner together. We share our feelings, joys as well as sorrows, and support one another when any problems come up.

Bản dịch

Gia đình trong bài đọc lớn hơn gia đình của tôi. Gia đình tôi tất cả có 4 người: bố mẹ, chị gái và tôi. Không giống như gia đình trong bài đọc, chỉ có bố tôi đi làm; ông là giáo viên ở trường trung học trong thành phố. Mẹ tôi là nội trợ. Chị tôi đã kết hôn và đang làm việc tại một ngân hàng. Chị ấy vẫn chưa có con. Gia đình của chị tôi sống cùng quận với gia đình tôi.

Mẹ tôi là một người vợ chịu thương chịu khó. Bà luôn chăm sóc các thành viên trong gia đình rất chu đáo. Bà chưa bao giờ thức dậy sau 5 giờ để chuẩn bị bữa ăn sáng cho bố mà tôi. Bố của tôi là một người chồng tuyệt vời ông luôn dõi theo gia đình. Khi rảnh rỗi, ông giúp làm việc nhà. Ông là nguồn động lực lớn lao và hướng dẫn tôi trong học tập.

Vì tôi đang học năm cuối cấp và chịu nhiều áp lực học tập, bố mẹ để tôi có nhiều thời gian học tập. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy công việc của mình giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà: tôi quét nhà, thỉnh thoảng rửa bát và đổ rác.

Cũng giống như gia đình trong bài đọc, chúng tôi là một gia đình gắn bó khăng khít và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì bố mẹ rất quan tâm lo lắng cho tôi. Họ dành thời gian cho gia đình nhiều nhất có thể. Chúng tôi, tất cả các thành viên trong gia đình tập trung lại và ăn tối cùng nhau. Chúng tôi chia sẻ cảm xúc, niềm vui cũng như nỗi buồn và giúp đỡ nhau khi có vấn đề.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM