Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)

Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)
Năm sáng tác:Chưa rõ
Tác giả:Chu Mạnh Trinh
Hoàn cảnh sáng tác:
Hương Sơn là một dãy núi thuộc huyện Mỹ Đức tỉnh Hà Tây, trên có chùa Hương, còn gọi là động Hương Tích, là một phong cảnh đẹp nổi tiếng gồm nhiều hang động đến chùa cổ. Tác phẩm được viết trong dịp tác giả tham gia trùng tu chùa Thiên Trù trong quần thể di tích này.

Nội dung bài thơ Hương Sơn phong cảnh ca

Ðàn thông phách suối vang lừng,
Cá khe lắng kệ, chim rừng nghe kinh.

Bầu trời cảnh Bụt,
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay.
Kìa non non, nước nước, mây mây,
Ðệ nhất động hỏi rằng đây có phải?

Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái,
Lững lờ khe Yến cá nghe kinh.
Vẳng bên tai một tiếng chày kình,
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng.

Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng,
Này hang Phật Tích, này động Tuyết Quynh,
Nhác trông lên ai khéo họa hình,
Ðá ngũ sắc long lanh như gấm dệt.

Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt,
Gập ghềnh mấy lối uốn thang mây.
Chừng giang sơn còn đợi ai đây,
Hay tạo hóa khéo ra tay xếp đặt.

Lần tràng hạt niệm Nam vô Phật,
Cửa từ bi công đức xiết bao.
Càng trông phong cảnh càng yêu.

Xem thêm