Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bài 4 trang 44 SGK Địa lí 12

Bài 4 trang 44 SGK Địa lí 12

Giải bài 4 trang 44 sách giáo khoa Địa lí lớp 12 : Hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả đối với sự phân chia mùa giữa các khu vực

Bài 3 trang 44 SGK Địa lí 12

Bài 3 trang 44 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn giải bài 3 trang 44 sách giáo khoa Địa lớp 12 : So sánh, nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của 3 địa điểm HN, Huế, TP.HCM

Bài 2 trang 44 SGK Địa lí 12

Bài 2 trang 44 SGK Địa lí 12

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 44 sách giáo khoa Địa lí lớp 12 : Nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân?

Bài 1 trang 44 SGK Địa lí 12

Bài 1 trang 44 SGK Địa lí 12

Trả lời câu hỏi bài tập 1 trang 44 sách giáo khoa Địa lí lớp 12 : Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta ?