Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

12

Hướng dẫn làm bài 15: bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Hướng dẫn giải bài 4 trang 65 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn giải bài 4 trang 65, Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 65 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn giải bài 3 trang 65, Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 65 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn giải bài 2 trang 65 , Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 67 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 67 , Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 64 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 64, Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 64 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 64, Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 63 , Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Câu hỏi thảo luận số 3 trang 62 sgk Địa 12

Trả lời câu hỏi thảo luận số 3 trang 62 sách giáo khoa Địa lí 12 : Nhận xét về hướng di chuyển và tần suất của bão vào Việt Nam.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 62 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 62, Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 62 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 62, Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, sách giáo khoa địa lí lớp 12.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu