Bài 7 trang 103 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Xuất bản: 03/09/2020 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi bài 7 trang 103 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Trau dồi vốn từ

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 7 trang 103 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần trả lời câu hỏi luyện tập, soạn bài Trau dồi vốn từ ngắn gọn nhất giúp các em ôn tập tốt kiến thức trước khi tới lớp.

Đề bài

Phân biệt nghĩa của những từ ngữ sau và đặt câu với mỗi từ ngữ đó.

a. nhuận bút / thù lao;

b. tay trắng / trắng tay;

c. kiểm điểm / kiểm kê;

d. lược khảo / lược thuật.

Trả lời bài 7 trang 103 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Để soạn bài Trau dồi vốn từ tối ưu nhất, Đọc Tài Liệu tổng hợp nhiều cách trình bày khác nhau cho nội dung câu hỏi bài 7 trang 103 sgk ngữ văn lớp 9 tập 1 như sau:

Trả lời chi tiết

Phân biệt nghĩa:

a) Nhuận bút là Tiền trả cho tác giả các công trình văn hoá, nghệ thuật, khoa học được xuất bản hoặc được sử dụng. Thù lao là tiền trả công để bù đắp vào lao động đã bỏ ra, căn cứ vào khối lượng công việc hoặc theo thời gian lao động.

➜ Như vậy, thù lao có nghĩa rộng hơn nhuận bút.

Đặt câu:

- Tiền nhuận bút cho một bài báo là một trăm ngàn.

- Thù lao một ngày đi xây của anh là một trăm ngàn.

b) Tay trắng là ở tình trạng không có chút vốn liếng, của cải gì. Trắng tay là bị mất hết của cải, tiền bạc, hoàn toàn không còn gì.

➜ Khác nhau là một bên không có gì (tay trắng) một bên có mà bị mất hết (trắng tay).

Đặt câu:

- Giám đốc tôi khởi nghiệp bằng tay trắng từ khi mới 18 tuổi.

- Công ty phá sản và chú tôi đã trắng tay.

c) Kiểm điểm là xem xét, đánh giá lại từng cái hoặc từng việc để có được một nhận định chung, kiểm kê là kiểm lại từng cái, từng món để xác định số lượng hiện có và tình trạng chất lượng.

➜ Khác nhau: một bên có đánh giá chung (kiểm điểm), một bên xác định số lượng và chất lượng hiện có (kiểm kê).

Đặt câu:

- Tối nay về viết bản kiểm điểm cho cô !

- Đơn vị đang kiêm kê tài sản trước cuối năm.

d) Lược khảo: Nghiên cứu khái quát về những cải chính, không đi vào chi tiết. Lược thuật trình bày tóm tắt (thường bằng văn viết).

➨ Em căn cứ vào nghĩa của những từ ngữ trên để đặt câu.

Đặt câu:

- Bài lược khảo văn học dân gian của sinh viên Nguyễn Văn A đã đạt giải nhất nghiên cứu cấp trường.

- Em hãy viết một bài văn lược thuật lại cuốn sách Dế Mèn phiêu lưu kí.

Trả lời ngắn gọn

Phân biệt nghĩa của các từ:

– nhuận bút: tiền trả cho người viết một tác phẩm

– thù lao: tiền trả công để bù đắp vào lao động đã bỏ ra.

– tay trắng: không còn vốn liếng, của cải gì

– trắng tay: bị mất hết cả tiền bạc, không còn gì.

– kiểm điểm: xem xét, đánh giá lại từng việc để có được nhận định chung.

– kiểm kê: kiểm lại từng thứ để xác định số lượng và chất lượng của chúng.

– lược khảo: nghiên cứu một cách khái quát về những cái chính, không đi vào chi tiết.

– lược thuật: kể, trình bày tóm tắt.

Tham khảo thêm cách trình bày khác cho nội dung câu hỏi bài 7 trang 103 SGK Ngữ văn 9 tập 1

a. Nhuận bút: là tiền trả cho người viết một tác phẩm nào đó như sách, vở hoặc báo chí. Thù lao là tiền trả công cho lao động đã bỏ ra nói chung

- Đặt câu:

  • Tiền nhuận bút tôi nhận từ mỗi bài báo là 1 triệu đồng
  • Một người công nhân trong nhà may nhận được thù lao mỗi tháng là 3 triệu đồng.

b.Tay trắng: là không còn một chút của cải nào. Trắng tay. là đã từng có của cải nhưng bị mất sạch tất cả, không còn gì cả.

- Đặt câu:

  • Anh ấy làm giàu từ hai bàn tay trắng
  • Vì chơi bời trác tắng nên sau một thời gian ngắn, anh ấy đã trắng tay.

c. Kiểm điểm: xem xét, nhìn nhận lại những thiếu sót về công việc hoặc hành động đã làm. Kiểm kê: kiểm lại số lượng, chất lượng tài sản còn bao nhiêu và đang ở trong tình trạng như thế nào.

- Đặt câu:

  • Chúng ta cần tự kiểm điểm bản thân trong năm học vừa qua để thấy những việc còn chưa làm được.
  • Chị ấy đang kiểm kê lại hàng hóa sau một tháng bán hàng.

d. Lược khảo: nghiên cứu khái quát không đi vào chi tiết. Lược thuật: kể lại tóm tắt sự kiện.

- Đặt câu:

  • Đây là công trình lược khảo về lịch sử của Hà Nội.
  • Anh hãy lược thuật lại dự án sắp triển khai.

-------------

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi bài 7 trang 103 SGK Ngữ văn 9 tập 1 do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn giúp các em tham khảo để soạn bài Trau dồi vốn từ trong chương trình soạn văn 9 được tốt hơn trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM