Bài 4 trang 158 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Xuất bản: 07/05/2020 - Cập nhật: 08/05/2020 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 158 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập viết hợp đồng

Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 4 trang 158 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập Hai phần trả lời câu hỏi Luyện tập, soạn bài Luyện tập viết hợp đồng chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài: Hãy viết một trong các trường hợp sau: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

Trả lời bài 4 trang 158 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Soạn hợp đồng sử dụng nước sạch

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC SẠCH

Số........../..........

Căn cứ vào bộ luật cung cấp nước sạch của nhà nước

Căn cứ vào điều lệ cung cấp nước sach của công ty Đại Dương Xanh

I. BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ CẤP NƯỚC:  XÍ NGHIỆP…………………………….

Ông (bà)…………………………………Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………Fax: ………………………………….

Số tài khoản:……………………………..tại ngân hàng: ……………………….

II. BÊN SỬ DỤNG NƯỚC:

Ông (bà)…………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………Fax: ………………………………….

Số tài khoản:……………………………..tại ngân hàng: ……………………….

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

...............

Điều 2. Thiết bị đo đếm nước

...............

Điều 3. Giá Cung Cấp Nước, Tiền Nước và Phí Dịch Vụ

...............

Điều 4. Phương thức và thời hạn thanh toán

...............

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

...............

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

...............

Điều 7. Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm Hợp Đồng

...............

Điều 8. Chấm dứt và thanh lý Hợp Đồng

...............

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ và tên)

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

-------------

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi bài 4 trang 158 SGK ngữ văn 9 tập 2 được Đọc tài liệu biên soạn chi tiết giúp các em soạn bài Luyện tập viết hợp đồng trong chương trình soạn văn 9 tốt hơn trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM