Bài 37: Vấn đề khai thác ở thế mạnh Tây Nguyên

Bài 4 trang 67 Tập bản đồ Địa lí 12

Bài 4 trang 67 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 4 trang 67 Tập bản đồ Địa lí lớp 12, Từ hình 37.2 và kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy liệt kê các nhà máy thủy điện đã và đang xây dựng ở Tây Nguyên

Bài 2 trang 66 Tập bản đồ Địa lí 12

Bài 2 trang 66 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 2 trang 66 Tập bản đồ Địa lí lớp 12, Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu những thuận lợi và khó khăn đối với việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên.