Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 1 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 12

Bài 1 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 1 trang 48 Tập bản đồ Địa lí lớp 12, Căn cứ vào kiến thức đã học, hãy nêu những đặc điểm chính của một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.