Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet

Bài 2 trang 144 SGK Tin học 10

Bài 2 trang 144 SGK Tin học 10

Giải bài 2 trang 144 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: Có những cách nào để kết nối Internet? Em thích sử dụng cách nào hơn.