Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

Bài 7 trang 162 SGK Tin học 10

Bài 7 trang 162 SGK Tin học 10

Giải bài 7 trang 162 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: một số điều cần lưu ý khi sử dụng các dịch vụ Internet và giải vì sao đó là những điều nên làm.

Bài 3 trang 162 SGK Tin học 10

Bài 3 trang 162 SGK Tin học 10

Giải bài 3 trang 162 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: Máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào ta quan tâm không.

Bài 1 trang 162 SGK Tin học 10

Bài 1 trang 162 SGK Tin học 10

Giải bài 1 trang 162 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động.