Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Bài 1 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 12

Bài 1 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 1 trang 31 Tập bản đồ Địa lí lớp 12, Dựa vào số liệu bảng 19 trong SGK Địa lí 12, hãy vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân theo đầu người/tháng giữa các vùng ở nước ta năm 2004