Bài 1: Pháp luật và đời sống

Câu 6 trang 15 sgk GDCD lớp 12

Câu 6 trang 15 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 trang 15 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Thế nào là quản lí xã hội bằng pháp luật? Muốn quản lí xã hội bằng pháp luật, Nhà nước phải làm gì?

Câu 5 trang 15 sgk GDCD lớp 12

Câu 5 trang 15 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 trang 15 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Em hãy sưu tầm 3 - 5 câu ca dao tục ngữ, châm ngôn về đạo đức đã được Nhà nước ghi nhận thành nội dung các quy phạm pháp luật, qua đó phân tích quan hệ giữa pháp luật với đạo đức.

Câu 3 trang 14 sgk GDCD lớp 12

Câu 3 trang 14 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 14 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật.

Câu 2 trang 14 sgk GDCD lớp 12

Câu 2 trang 14 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 14 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

Câu 1 trang 14 sgk GDCD lớp 12

Câu 1 trang 14 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 14 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Pháp luật là gì? Tại sao cần phải có pháp luật?

Câu 7 trang 15 sgk GDCD lớp 12

Câu 7 trang 15 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 trang 15 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Em và gia đình đã bao giờ có những bất đồng, tranh chấp với hàng xóm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình chưa? Nếu có thì em với gia đình đã giải quyết như thế nào?

X