Câu 8 trang 15 sgk GDCD lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 8 trang 15 sách giáo khoa GDCD lớp 12: Chọn câu trả lời đúng trong các câu…

Câu hỏi:

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết, thì:

a.  Vi phạm quy tắc đạo đức

b.  Vi phạm pháp luật hình sự

c.  Vi phạm pháp luật hành chính

d.  Bị xử phạt vi phạm hành chính

e.  Phải chịu trách nhiệm hình sự

f.  Bị dư luận xã hội lên án

Trả lời

Chọn đáp án b. Vi phạm pháp luật hình sự.

Vì đây là một tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015:

Điều 132. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm;

b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.

3. Phạm tội dẫn đến hậu quả 02 người trở lên chết, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 8 trang 15 sgk GDCD lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    18:57 PM
17/08/2018    18:57 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu