Unit 16: Where's The Post Office?

  • Giải Tiếng Anh 5
5

Giải bài tập Unit 16: Where's The Post Office? sách giáo khoa tiếng anh lớp 5 với chi tiết từ mới, từ vựng cần học thuộc kèm hướng dẫn dịch chi tiết theo đúng chương trình sách giáo khoa

Hướng dẫn làm unit 16: where's the post office?

Lesson 3 unit 16 SGK Tiếng anh 5

Unit 16 lesson 3 Where's the post office? SGK tiếng anh 5 chi tiết cùng file ghi âm đính kèm!

Lesson 2 unit 16 SGK Tiếng anh 5

Unit 16 lesson 2 Where's the post office? SGK tiếng anh 5 chi tiết cùng file ghi âm đính kèm!

Lesson 1 unit 16 SGK Tiếng anh 5

Giải và dịch tiếng anh 5 unit 16 lesson 1 Where's the post office? chi tiết cùng file ghi âm đính kèm!

Từ vựng Unit 16 SGK Tiếng Anh lớp 5

Chi tiết từ mới và các từ vựng học thuộc lòng unit 16 sách giáo khoa tiếng anh lớp 5 tập 2 với bài học Where's the post office?
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu