Tuần 7

Kể chuyện: Người thầy cũ

Kể chuyện: Người thầy cũ

Soạn bài Kể chuyện Người thầy cũ tuần 7 trang 57 sách giáo khoa tiếp việt lớp 1 tập 1. Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 57

Tập đọc: Người thầy cũ

Tập đọc: Người thầy cũ

Hướng dẫn soạn bài tập đọc Người thầy cũ tuần 7 trang 56 sách giáo khoa tiếng việt lớp 2. Giải bài tập 1, 2, 3 trang 57