Từ vựng Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 5

Xuất bản: 05/11/2018 - Tác giả:

Chi tiết từ mới và các từ vựng học thuộc lòng unit 20sách giáo khoa tiếng anh lớp 5 tập 2 với bài học về chủ đề Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Qua bài 19 về chủ đề du lịch Which place would you like to visit? - Bạn muốn ghé thăm địa điểm nào? thì các em đã được làm quen các từ mới về địa danh kèm nơi mình muốn đi và cảm nhận về những chuyến đi đó. Bài tiếp theo chúng ta cùng làm quen với bài tiếp theo Unit 20 Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? - Nơi nào thú vị hơn,cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở miền quê?

Tìm hiểu từ mới của bài nhé:

Từ vựng tiếng anh 5 unit 20

Từ mớiPhiên âmTiếng Việt
address/əˈdres/địa chỉ
lane/leɪn/ngõ
road/rəʊd/đường (trong làng)
street/strɪkt/đường (trong thành phố)
Flat/flæt/căn hộ
city/ˈsɪti/thành phố
village/ˈvɪlɪdʒ/ngôi làng
country/ˈkʌntri/đất nước
tower/ˈtaʊə(r)/tòa tháp
mountain/ˈmaʊntɪn/ngọn núi
district/ˈdɪstrɪkt/huyện, quận
province/ˈprɒvɪns/tỉnh
hometown/həʊm taʊn/quê hương
where/weə(r)/ở đâu
from/frɒm/đến từ
pupil/ˈpjuːp(ə)l/học sinh
live/lɪv/sống
busy/ˈbɪzi/bận rộn
far/fɑː(r)/xa xôi
quiet/ˈkwaɪət/yên tĩnh
crowded/ˈkraʊdɪd/đông đúc
large/lɑː(r)dʒ/rộng
small/smɔːl/nhỏ, hẹp
pretty/ˈprɪti/xinh xắn
beautiful/ˈbjuːtəf(ə)l/đẹp

Cùng xem thêm giải bài tập tiếng anh 5 đầy đủ cả năm do Đọc tổng hợp em nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM