Nét đặc trưng của công cuộc Đổi mới ở nước ta là

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 23/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nét đặc trưng của công cuộc Đổi mới ở nước ta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nét đặc trưng của công cuộc Đổi mới ở nước ta là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Quá trình Đổi mới của nước ta thể hiện ở 3 sự chuyển dịch về: cơ cấu ngành, cơ cấu lãnh thổ và cơ cấu thành phần kinh tế.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 9 mới nhất

X