Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào ?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 7 mới nhất

X