Trắc nghiệm Thanh toán Quốc tế có đáp án phần 1

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Thanh toán Quốc tế có đáp án phần 1 giúp các em ôn tập học phần Thanh toán Quốc tế.

Câu 1. Loại hối phiếu mà ko cần kí hiệu là:
Câu 2. Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa là:
Câu 3. Phương tiện thanh toán có nhiều tiện ích, tiết kiệm tiền mặt, an toàn đơn giản linh hoạt:
Câu 4. Loại L/C nào sau đây đc coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất khẩu
Câu 5. Vì lợi ích quốc gia, nhà nhập khẩu nên lựa chọn điều kiện giao hàng:
Câu 6. Theo UCP 500, khi L/C ko quy định thời hạn xuất trình chứng từ thì được hiểu là:
Câu 7. Trong mọi hình thức nhờ thu, trách nhiệm của Collecting Bank là:
Câu 8. Chiết khấu miễn truy đòi trong thanh toán tín dụng chứng từ thực chất là mua đứt bộ chứng từ hàng hóa:
Câu 9. Chiết khấu miễn truy đòi trong thanh toán tín dụng chứng từ thực chất là mua đứt bộ chứng từ hàng hóa:
Câu 10. Ngày giao hàng được hiểu là:
Câu 11. Sử dụng thẻ thanh toán có nhiều ưu điểm hơn séc du lịch, là
Câu 12. Căn cứ xác định giao hàng từng phần trog vận tải biển
Câu 13. Người quyết định cuối cùng rằng bộ chứng từ có phù hợp với các điều kiện và điều khoản của L/C là:
Câu 14. UCP 500 là văn bản pháp lí bắt buộc tất cả các chủ thể tham gia thanh toán tín dụng chứng từ phải thực hiện là
Câu 15. Lợi thế của nhà nhập khẩu trong D/P và D/A là như nhau
Câu 16. Trong phương thức thanh toán nhờ thu trơn (Clean Collection), nhà xuất khẩu phải xuất trình chứng từ nào qua ngân hàng:
Câu 17. Bộ chứng từ hoàn hảo là cơ sở để:
Câu 18. Sửa đổi L/C chỉ được thực hiện bởi NH đã FH L/C đó là:
Câu 19. Thông báo sửa đổi thư tín dụng cho người hưởng lợi chỉ được thực hiện bởi NH đã thông báo L/C đó là:
Câu 20. Ngày 10/10/2005 Ngân hàng A tiếp nhận 1 B/E đòi tiền kí phát ngày 01/10/2005 có quy định thời hạn thanh tóan là: 30 days after sight. Là NH FH L/C, ngân hàng A phải trả tiền:
Câu 21. L/C quy định cho fép xuất trình chứng từ tại VCB. Ctừ đc xuất trình tại ICB và ICB đã chuyển ctừ tời NH FH L/C để đòi tiền. Ngân hàng FH từ chối thanh toán, là:
Câu 22. Trong thanh toán nhờ thu người kí phát hối phiếu:
Câu 23. Trong thanh toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu là:
Câu 24. Trong thương mại quốc tế, nhà xuất khẩu nên sử dụng lại séc nào
Câu 25. Trong thương mại quốc tế khi tỷ giá hối đoái tăng (theo pp yết giá trực tiếp) thì có lợi cho ai?
Câu 26. Theo URC 522 của ICC, ctừ nào sau đây là chứng từ thương mại?
Câu 27. Theo URC 522 của ICC, chứng từ nào sau đây là chứng từ thương mại:
Câu 28. Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa do ai kí phát
Câu 29. Bộ chứng từ thanh toán quốc tế do ai lập?
Câu 30. Trong vận đơn đường biển ghi cước phí “Freight prepaid” thể hiện đây là điều kiện cơ sở giao hàng gì?
Câu 31. Trong vận đơn đường biển ghi cước phí “Freight to collect”, thể hiện đây là điều kiện cơ sở giao hàng gì?
Câu 32. Trong thương mại quốc tế loại hối phiếu nào được sử dụng phổ biến?
Câu 33. Trong thương mại quốc tế, loại séc nào được sử dụng phổ biến
Câu 34. Các tờ hối phiếu có thời hạn và số tiền giống nhau loại nào có khả năng chuyển nhượng cao hơn
Câu 35. Theo UCP 500 của ICC, chứng từ bảo hiểm phải đc phát hành bằng loại tiền nào?
Câu 36. Theo URC 522 của ICC chứng từ nào dưới đây là chứng từ tài chính
Câu 37. Theo URC 522 của ICC, chứng từ nào dưới đây là chứng từ tài chính
Câu 38. L/C loại trả tiền ngay bằng điện, Ngân hàng đc chỉ định thanh toán khi trả tiền phải làm gì?
Câu 39. Trong thương mại quốc tế, khi nào lệnh (giấy) nhờ thu đc nhà xuất khẩu lập?
Câu 40. Trong L/C điều khỏan về hàng hóa ko xuất hiện con số dung sai và cũng ko có các thuật ngữ “For”, “about”, “circa”. Theo UCP 500 của ICC thì được hiểu đúng sai như thế nào?
Câu 41. Người nhận hàng ở vận đơn đường biển trong bộ ctừ thanh tóan L/C là ai?
Câu 42. Khi nào giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa được kí phát
Câu 43. Ngày kí phátt hóa đơn thương mại là ngày nào:
Câu 44. Khi nào vận đơn đường biển được kí phát
Câu 45. Trong bộ ctừ thanh tóan L/C quy định xuất trình “Insurrance policy” thì phải xuất trình:

đáp án Trắc nghiệm Thanh toán Quốc tế có đáp án phần 1

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 24D
Câu 2CCâu 25A
Câu 3DCâu 26D
Câu 4BCâu 27D
Câu 5ACâu 28D
Câu 6DCâu 29A
Câu 7DCâu 30C
Câu 8BCâu 31A
Câu 9BCâu 32D
Câu 10CCâu 33C
Câu 11ACâu 34D
Câu 12DCâu 35B
Câu 13ACâu 36D
Câu 14BCâu 37A
Câu 15BCâu 38A
Câu 16BCâu 39B
Câu 17DCâu 40C
Câu 18ACâu 41C
Câu 19ACâu 42C
Câu 20BCâu 43A
Câu 21ACâu 44D
Câu 22ACâu 45B
Câu 23C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X