Trắc nghiệm Luật kinh tế có đáp án - Đề số 2

Bộ đề trắc nghiệm môn Luật kinh tế có đáp án số 2 gồm 30 câu hỏi giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao

Câu 1. Các bên tranh chấp lao động (người lao động, người sử dụng lao động) có những quyền gì?
Câu 2. Các bên tranh chấp lao động có những nhiệm vụ gì?
Câu 3. Các cá nhân, tổ chức nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động?
Câu 4. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động của toà án:
Câu 5. Những cá nhân, tổ chức nào có quyền khởi kiện vụ tranh chấp lao động trước toà án?
Câu 6. Thời hiệu khởi kiện vụ tranh chấp lao động trước toà án được quy định như thế nào?
Câu 7. Trong việc chuẩn bị xét xử 1 vụ án tranh chấp lao động. Toà án phải tiến hành những công việc gì?
Câu 8. Sau khi chuẩn bị xong việc xét xử tranh chấp lao động. Toà án phải ra những quyết định gì?
Câu 9. Phiên toà sơ thẩm xét xử các tranh chấp lao động có thể bị hoãn trong trường hợp nào?
Câu 10. Trình bày thủ tục xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp lao động?
Câu 11. Thẩm quyền toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại.
Câu 12. Thẩm quyền toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong việc giải quyết tranh chấp lao động.
Câu 13. Thẩm quyền toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc giải quyết tranh chấp lao động.
Câu 14. Thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mai, lao động được quy định như thế nào?
Câu 15. Các tranh chấp về kinh doanh giữa 2 công ty được giải quyết theo trình tự tố tụng nào?
Câu 16. Các tranh chấp về mua bán tài sản giữa 1 bên là công ty, 1 bên là công dân được giải quyết theo trình tự tố tụng nào?
Câu 17. Các tranh chấp về nợ giữa ngân hàng với 1 doanh nghiệp được giải quyết theo trình tự tố tụng nào?
Câu 18. Các tranh chấp về quyền sử dụng đất giữa 1 bên là doanh nghiệp liên doanh, 1 bên là công dân được giải quyết theo trình tự tố tụng nào?
Câu 19. Khi toà án thụ lý vụ án về 1 doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng phá sản, được giải quyết theo trình tự tố tụng nào?
Câu 20. Cơ quan công an tham gia vào quá trình xét xử các vụ kiện đòi nợ giữa công dân với công dân như thế nào?
Câu 21. Các tranh chấp về quyền thương hiệu do toà án cấp nào xét xử?
Câu 22. Việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ giữa các doanh nghiệp được tiến hành theo thủ tục nào?
Câu 23. Theo bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, thế nào là vụ án dân sự?
Câu 24. Theo bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, thế nào là việc dân sự?
Câu 25. Theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, tranh chấp về kinh doanh, thương mại bao gồm:
Câu 26. Theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, tranh chấp về dân sự bao gồm:
Câu 27. Theo bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, tranh chấp về lao động bao gồm chủ thể nào?
Câu 28. Theo bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, những tranh chấp về kinh doanh, thương mại trong vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường không, đường biển do toà án cấp nào giải quyết theo thủ tục sơ thẩm?
Câu 29. Theo bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, những tranh chấp giữa các thành viên trong một công ty về tổ chức lại công ty do toà án cấp nào giải quyết theo thủ tục sơ thẩm?
Câu 30. Theo bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, những tranh chấp về đầu tư, thăm dò khai thác do toà án cấp nào giải quyết theo thủ tục sơ thẩm?

đáp án Trắc nghiệm Luật kinh tế có đáp án - Đề số 2

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 16A
Câu 2ACâu 17D
Câu 3ACâu 18B
Câu 4ACâu 19D
Câu 5ACâu 20D
Câu 6ACâu 21C
Câu 7BCâu 22D
Câu 8CCâu 23B
Câu 9CCâu 24D
Câu 10DCâu 25A
Câu 11BCâu 26A
Câu 12CCâu 27D
Câu 13DCâu 28A
Câu 14BCâu 29B
Câu 15ACâu 30B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X