Trắc nghiệm Giải phẫu đại cương - Đề số 9

Bộ đề trắc nghiệm môn Giải phẫu đại cương có đáp án số 9 gồm 40 câu hỏi giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao

Câu 1. Chỉ ra các đường dẫn truyền bắt chéo ở tuỷ gai:
Câu 2. Chỉ ra các đặc điểm của bó tháp thẳng:
Câu 3. Chỉ ra các bó liên quan đến phản xạ thị giác và thính giác:
Câu 4. Xác định triệu chứng của việc cắt ngang qua 1/2 tuỷ gai:
Câu 5. Các tế bào điển hình ở hạch gai của động vật có vú là loại:
Câu 6. Cơ vân được chi phối bởi:
Câu 7. Nhánh xám là do sự tạo thành của các sợi:
Câu 8. Chất trắng ở tuỷ gai gồm:
Câu 9. Cảm giác khi sờ vào giác mạc là:
Câu 10. Rễ sau của các dây gai sống chứa:
Câu 11. Xác định đúng chức năng của tế bào vệ tinh
Câu 12. Các sợi đến tạng chi phối cho:
Câu 13. Bó cung trước dẫn truyền cảm giác:
Câu 14. Bó cung sau dẫn truyền cảm giác:
Câu 15. Xác định triệu chứng tổn thương bó tháp:
Câu 16. Bó tiền đình gai chứa các sợi từ:
Câu 17. Nhân đỏ nhận các sợi từ:
Câu 18. Cắt ngang 1/2 tuỷ sẽ gây ra hậu quả:
Câu 19. Nếu cắt đứt toàn bộ tuỷ gai thì:
Câu 20. Thần kinh gai sống xuất phát từ tuỷ gai bởi:
Câu 21. Các nhánh bì của thần kinh gai sống:
Câu 22. Các đặc điểm của nơron trước hạch:
Câu 23. Các sợi dân truyền cảm giác thống nhiệt mang các sợi từ:
Câu 24. Cảm giác đau được dẫn truyền bởi:
Câu 25. Các tiểu thể Ruffini có liên quan với:
Câu 26. Cơ quan xúc giác đặc biệt tận cùng ở gan bàn chân là:
Câu 27. Các sợi rời tạng có liên quan với:
Câu 28. Các nơron sau mạch:
Câu 29. Chỉ ra các đặc điểm của sợi trục của các tế bào hạch thần kinh thực vật:
Câu 30. Mỗi thần kinh gai sống có một:
Câu 31. Các sợi trước hạch đến đám rối thận từ:
Câu 32. Ông tâm tuỷ chia mép xám thành:
Câu 33. Trên thiết đò cắt ngang qua tuỷ đoạn thắt lưng co:
Câu 34. Vách giữa sau của tuỷ gai được tạo thành bởi:
Câu 35. Chỉ ra các đặc điểm của vùng viền Lissauer
Câu 36. Triệu chứng khi bị cắt ngang tuỷ:
Câu 37. Chỉ ra các đặc điểm của bó bên sau(Lissauer)
Câu 38. Triệu chứng khi cắt ngang bó cung sau một bên:
Câu 39. Bó tháp thẳng được tạo bởi:
Câu 40. Các đặc điểm dưới đây là của hành não, ngoại trừ:

đáp án Trắc nghiệm Giải phẫu đại cương - Đề số 9

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 21C
Câu 2CCâu 22A
Câu 3ACâu 23B
Câu 4DCâu 24C
Câu 5ACâu 25D
Câu 6DCâu 26B
Câu 7ACâu 27C
Câu 8DCâu 28A
Câu 9ACâu 29D
Câu 10DCâu 30B
Câu 11DCâu 31C
Câu 12BCâu 32C
Câu 13ACâu 33D
Câu 14ACâu 34A
Câu 15ACâu 35C
Câu 16DCâu 36A
Câu 17ACâu 37C
Câu 18DCâu 38D
Câu 19DCâu 39D
Câu 20CCâu 40A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X