Trắc nghiệm Giải phẫu đại cương - Đề số 7

Bộ đề trắc nghiệm môn Giải phẫu đại cương có đáp án số 7 gồm 40 câu hỏi giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao

Câu 1. Xác định đúng các ngành bên của động mạch trụ ở cánh tay:
Câu 2. Hàng trên của xương cổ tay gồm có các xương ngoại trừ:
Câu 3. Dây chăng vòng cổ tay vượt qua:
Câu 4. Xương thang tiếp khớp với:
Câu 5. Xác định đúng cơ tạo nên thành sau của nách:
Câu 6. Đám rối thần kinh cánh tay gồm có:
Câu 7. Xác định đúng các động mạch cấp máu cho tuyến vú:
Câu 8. Hoạt động và chức năng của cơ lưng rộng:
Câu 9. Thần kinh trên vai chi phối cho:
Câu 10. Chi tiết giải phẫu nào có thể được dùng để định hướng chiều trước - sau của xương cánh tay:
Câu 11. Xác định đúng cơ bám vào góc dưới của xương bả vai:
Câu 12. Thần kinh chi phối cảm giác da các ngón tay phía gan tay là:
Câu 13. Xác định đúng các đặc điểm của tĩnh mạch đầu:
Câu 14. Xác định đúng cơ được chi phối bởi thần kinh cơ bì:
Câu 15. Chỉ ra các thành phần trongmáng nhị đầu:
Câu 16. Chỉ ra các cơ thuộc lớp sâu cuả vùng vai:
Câu 17. Được chi phối bởi thần kinh nách là:
Câu 18. Chỉ ra các nhánh của động mạch quay ỏ cổ tay:
Câu 19. Chỉ ra các đặc điểm của tĩnh mạch nền:
Câu 20. Chỉ ra các tĩnh mạch sâu của chi trên:
Câu 21. Chỉ ra các đặc điểm của thần kinh trụ:
Câu 22. Xác định ý đúng về thần kinh giữa:
Câu 23. Các mạch bạch huyết sâu của chi trên xuất phát từ:
Câu 24. Các hạch nông của vùng khuỷunhận bạch huyết từ:
Câu 25. Chỉ ra xương cốt hoá sớm nhất ở chi trên:
Câu 26. Phần thắt ở dưới các mấu độngcủa xương cánh tay gọi là:
Câu 27. Các cơ bám vào mấu động tocủa xương cánh tay gồm có:
Câu 28. Hai thành phần ở tận cùng của xương cánh tay gọi là:
Câu 29. Xương đòn:
Câu 30. Mạc ngực:
Câu 31. Các ngành bên ở đoạn 3 của động mạch nách là:
Câu 32. Thần kinh vai sau:
Câu 33. Cơ dưới vai:
Câu 34. Cơ quạ cánh tay:
Câu 35. Gân cơ nhị đầu:
Câu 36. Các cơ gấp cẳng tay vào khuỷu là:
Câu 37. Thần kinh giữa:
Câu 38. Động mạch cánh tay:
Câu 39. Đỉnh của “vòng vai” tương ứng với:
Câu 40. Rãnh giữa mấu động lớn và bé của xương cánh tay là nơi đi qua:

đáp án Trắc nghiệm Giải phẫu đại cương - Đề số 7

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 21B
Câu 2DCâu 22C
Câu 3CCâu 23D
Câu 4ACâu 24A
Câu 5CCâu 25C
Câu 6ACâu 26B
Câu 7DCâu 27B
Câu 8DCâu 28C
Câu 9ACâu 29C
Câu 10BCâu 30D
Câu 11CCâu 31A
Câu 12ACâu 32B
Câu 13CCâu 33B
Câu 14ACâu 34D
Câu 15DCâu 35D
Câu 16CCâu 36C
Câu 17DCâu 37B
Câu 18ACâu 38D
Câu 19ACâu 39D
Câu 20CCâu 40B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X