Trắc nghiệm Tin học 6 bài 6: Học gõ mười ngón

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tin học 6 bài 6: Học gõ mười ngón

Câu 1. Trong phần mềm luyện gõ mười ngón Rapid Typing, Khi khởi động, phần mềm ngầm định mức đầu tiên và bài đầu tiên luyện gõ hàng:
Câu 2. Hàng phím cơ sở là hàng phím:
Câu 3. Nhóm phím soạn thảo là những phím mà khi ta gõ vào:
Câu 4. Vị trí các phím điều khiển (các phím đặc biệt) trên bàn phím là:
Câu 5. Hàng phím có chứa phím J và K là:
Câu 6. Lợi ích của việc gõ 10 ngón:
Câu 7. Hãy chọn câu phát biểu sai qui cách khi luyện gõ phím?
Câu 8. Khi bắt đầu gõ phím ta đặt 2 ngón trỏ như thế nào?
Câu 9. Khu vực chính của bàn phím máy tính có mấy hàng phím?
Câu 10. Trong phần mềm luyện gõ mười ngón Rapid Typing, để xem thông báo chi tiết kết quả gõ phím của từng ngón trên cả hai bàn tay ta chọn:

đáp án Trắc nghiệm Tin học 6 bài 6: Học gõ mười ngón

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6A
Câu 2ACâu 7D
Câu 3ACâu 8A
Câu 4DCâu 9C
Câu 5BCâu 10D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X