Trắc nghiệm Tin học 6 bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tin học 6 bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

Câu 1. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là:
Câu 2. Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là đúng?
Câu 3. Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về hệ điều hành?
Câu 4. Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào là tên của một hệ điều hành?
Câu 5. Chọn phương án sai khi nói về chức năng của hệ điều hành:
Câu 6. Hệ điều hành là
Câu 7. Máy tính chỉ hoạt động sau khi cài tối thiểu:
Câu 8. Môi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc được gọi là:
Câu 9. Vì sao cần điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình trong máy tính?
Câu 10. Nhờ hệ điều hành mà thông tin được tổ chức và quản lí một cách khoa học trong máy tính giúp cho việc:

đáp án Trắc nghiệm Tin học 6 bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6B
Câu 2CCâu 7A
Câu 3DCâu 8A
Câu 4DCâu 9B
Câu 5CCâu 10B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X