Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tế theo chương có đáp án phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tế theo chương có đáp án phần 1 với tổng hợp các câu hỏi có trong học phần này mà em có thể tham khảo.

Câu 1. Trong các giả định sau, các giả định nào không phải là giả định của "Lý thuyết lợi thế tương đối " của Davird Ricacdo
Câu 2. Các công cụ chủ yếu trong chính sách thương mại quốc tế là: Thuế quan, hạn ngạch (quota), hạn chế xuất khẩu tự nguyện, trợ cấp xuất khẩu và...
Câu 3. Ông là người bác bỏ quan điểm cho rằng: "Vàng là đại diện duy nhất cho sự giầu có của các quốc gia". Ông là ai?
Câu 4. Thương mại quốc tế là hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa và dịch vụ được diễn ra giữa các quốc gia. Nó bao gồm các nội dung là: Xuất nhập khẩu hàng hóa & dịch vụ; gia công quốc tế; tái xuất khẩu và chuyển khẩu và...
Câu 5. Trong trao đổi thương mại quốc tế, nguyên tắc được các bên chấp nhận trao đổi là nguyên tắc:
Câu 6. Mỹ trao cho Việt nam quy chế bình thường vĩnh viễn PNTR vào ngày tháng năm nào:
Câu 7. Vào ngày 07/11/2006 Việt nam được kết nạp trở thành thành viên tổ chức thương mại thế giới WTO lúc đó Việt nam là thành viên thứ:
Câu 8. Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam là:
Câu 9. Khi tỷ giá của đồng tiền trong nước giảm so với thế giới nó sẽ gây ra các tác động đối với nền kinh tế trong nước. Trong các tác động sau tác động nào không phải do nó gây ra:
Câu 10. Khi mức lãi suất tiền gửi của các ngân hàng của Mỹ tăng lên trong khi đó mức lãi suất tiền gửi của các ngân hàng Việt Nam giữ nguyên thì trên thị trường ngoại hối sẽ sảy ra hiện tượng gì:
Câu 11. Khi mọi người kỳ vọng về tỷ giá hối đoái của đồng USD tăng thì sẽ dẫn tới:
Câu 12. Hiện nay thế giới đang tồn tại những hệ thống tiền tệ nào:
Câu 13. Chính phủ tăng lãi suất tiền gửi thì:
Câu 14. Nguồn vốn ODA nằm trong khoản mục nào sau đây của cán cân thanh toán quốc tế:
Câu 15. Việt Nam gia nhâp tổ chức Worlbank vào năm nào:
Câu 16. Giả định nào không nằm trong lý thuyết về lợi thế so sánh của D.Ricardo?
Câu 17. Xu hướng nào không phải xu hướng vận động chủ yếu của nền KTQT?
Câu 18. Bản chất của hệ thống tiền tệ quốc tế thứ nhất(1867-1914)?
Câu 19. Ưu diểm của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN:
Câu 20. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái?
Câu 21. Mức lãi suất trong nước tăng (các yếu tố khác không thay đổi) sẽ làm cho:
Câu 22. Yếu tố nào không thuộc tài khoản vốn trong cán cân thanh toán quốc tế?
Câu 23. Hiện nay Việt Nam đang áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái nào?
Câu 24. Đối tượng nhận được các khoản thu từ thuế là?
Câu 25. Sức mua của đồng nội tệ giảm so với động ngoại tệ làm cho:
Câu 26. Đặc điểm của hệ thống tiền tệ Bretton woods là:
Câu 27. Khi hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) được đàm phán vào cuối những năm 40 , nó đề ra các qui định và nguyên tắc điều tiết thương mại quốc tế .Trong đó có 2 nguyên tắc về không phân biệt đối xử có vị trí trung tâm là:
Câu 28. Xu hướng cơ bản trong thương mại quốc tế hiện nay là:
Câu 29. Trong lí thuyết về lợi thế tuyệt đối của Adam Smith, có 2 giả định sau:
Câu 30. Nhận định nào dưới đây không đúng, thuế quan là:
Câu 31. Việt Nam tham gia AFTA vào năm bao nhiêu?
Câu 32. Là một nhà đầu tư ra nước ngoài, dưới giác độ quản lý ,bạn không chỉ quan tâm đến lợi nhuân mà còn quan tâm:
Câu 33. Đâu không phải nội dung của tỷ giá thả nổi có quản lý:
Câu 34. Khi đồng VND bị mất giá, chính phủ Việt Nam muốn điểu chỉnh kéo giá đồng Việt Nam lên họ sẽ:
Câu 35. Tại sao Mỹ lại không thích Trung Quốc để giá đồng nhân dân tệ ở mức thấp, họ cho đó là phá giá đồng tiền?
Câu 36. Hệ thống tiền tệ quốc tế Bretton Woods (1945-1971) có đặc điểm:
Câu 37. Thuế quan là loại thuế:
Câu 38. Đầu tư quốc tế là hình thức di chuyển quốc gia về….từ quốc gia này đến quốc gia khác:
Câu 39. Cán cân ghi lại các giao dịch quốc tế có kiên quan đến các dòng chảy của vốn vào và ra khỏi một nước là:
Câu 40. Chính phủ khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu nhằm giảm thâm hụt cán cân thương mại và cán cân thanh toán quốc tế chính phủ thực hiện chức năng nào của thị trường ngoại hối:
Câu 41. Nghiệp vụ dựa vào mức chênh lệnh tỷ giá giữa các thị trường ngoại hối để thu lại lợi nhuận thông qua hoạt động mua và bán là:
Câu 42. Nghiệp vụ cho phép người mua có quyền có quyền không bắt buộc mua hoặc bán một số lượng ngoại tệ nhất định ở một mức giá và trong thời hạn được xác định trước là:
Câu 43. Khi tỷ giá hối đoái tăng lên sẽ:
Câu 44. Vàng và một số đồng tiền chủ chốt được coi là ngoại tệ. Vàng là đặc điểm của chế độ:
Câu 45. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ nằm trong hạng mục nào của cán cân thanh toán:
Câu 46. Khi ngân hàng trung ương giảm lãi suất thì:
Câu 47. Các khoản ODA được cung cấp dưới dạng tiền mặt hoặc hàng hoá để hỗ trợ cán cân thanh toán hoặc ngân sách của nhà nước là theo phương thức cung cấp nào:
Câu 48. Các công ty sẽ thực hiện đầu tư ra nước ngoài khi hội tụ đủ 3 lợi thế về địa điểm, lợi thế về sở hữu,lợi thế về nội hoá là nội dung của lý thuyết nào:
Câu 49. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế quốc tế:
Câu 50. Quan điểm của Đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế đối ngoại,khái niệm "mở cửa "có nghĩa là:

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tế theo chương có đáp án phần 1

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 26C
Câu 2DCâu 27B
Câu 3ACâu 28D
Câu 4ACâu 29A
Câu 5BCâu 30C
Câu 6ACâu 31C
Câu 7BCâu 32B
Câu 8ACâu 33C
Câu 9DCâu 34B
Câu 10CCâu 35B
Câu 11CCâu 36A
Câu 12DCâu 37D
Câu 13ACâu 38A
Câu 14ACâu 39C
Câu 15BCâu 40B
Câu 16DCâu 41B
Câu 17DCâu 42D
Câu 18ACâu 43B
Câu 19DCâu 44B
Câu 20DCâu 45A
Câu 21DCâu 46B
Câu 22DCâu 47A
Câu 23CCâu 48D
Câu 24ACâu 49D
Câu 25ACâu 50C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X