Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939

Xuất bản: 10/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 102 SGK lịch sử 12: Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939.

Câu hỏi

Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 102 để trả lời

Xem thêmTrả lời câu 1 trang 102 SGK Lịch sử 12

Trả lời
câu  hỏi thảo luận trang 102 sgk lịch sử lớp 12

*Ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 - 1939 

-  Là phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Buộc Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.

- Quần chúng được giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng.

- Cán bộ đựợc rèn luyện và trưởng thành.

- Là một cuộc tổng diễn tập, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

*Bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939

- Xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất.

- Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.

- Đấu tranh tư tưởng trong nội bộ Đảng và với các đảng phái phản động.

- Đảng thấy được hạn chế trong công tác mặt trận, dân tộc…

- Là một cuộc diễn tập thứ hai, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 15

Trên đây là gợi ý trả lời câu 1 trang 102 SGK Lịch sử 12 nội dung: Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939.

Chúc các em học tốt môn Lịch sử lớp 12.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM