Đáp án câu hỏi thảo luận 2 trang 28 SGK Sinh học 10

Trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 28 SGK sinh 10: Có bao nhiêu loại phân tử ARN và người ta phân loại chúng theo tiêu chí nào?
Mục lục nội dung

Đề bài

Có bao nhiêu loại phân tử ARN và người ta phân loại chúng theo tiêu chí nào?

Lời giải

Có 3 loại phân tử ARN:

- mARN - ARN thông tin: Có chức năng sao chép thông tin di truyền từ gen cấu trúc đem đến Riboxom là nơi tổng hợp protein.

- tARN - ARN vận chuyển: vận chuyển acid amin đến riboxom để tổng hợp protein.

- rARN - ARN riboxom: Là thành phần cấu tạo ribôxôm - nơi tổng hợp protein

- Dựa vào chức năng của chúng mà người ta phân thành 3 loại trên.

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X