Thời cơ mà Đảng ta đã căn cứ vào để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam, nội dung kế hoạch

Xuất bản: 21/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 196 SGK lịch sử 12: Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện thời cơ như thế nào để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Nội dung kế hoạch đó là gì?

Câu hỏi

Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện thời cơ như thế nào để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Nội dung kế hoạch đó là gì?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 192 để trả lời.

Trả lời câu  hỏi thảo luận số 1 trang 196 sgk lịch sử lớp 12

1. Điều kiện thời cơ:

Năm 1974 - 1975, tương quan lực lượng có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị đã quyết định đưa ra kế hoạch phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 - 1976.

2. Nội dung của chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam

- Bộ Chính trị nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ” và chỉ rõ “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”.

- Nhấn mạnh sự cần thiết tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, … giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm sử 12 bài 23 có đáp án

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 196 SGK Lịch sử 12, nội dung chính về: Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận 2 trang 196 SGK Lịch sử lớp 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM