Diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 của quân dân ta

Xuất bản: 16/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 152 SGK lịch sử 12: Diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 của quân dân ta

Câu hỏi

Diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông – xuân 1953 – 1954 của quân dân ta.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 147 để trả lời.

Trả lời câu  hỏi thảo luận số 1 trang 152 sgk lịch sử lớp 12

- Cuối tháng 9 - 1945, Bộ Chính trị họp ở Việt Bắc và đưa ra kế hoạch quân sự trong Đông - xuân 1953 - 1954 với nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch là chính.

- Thực hiện Quyết nghị của Bộ chính trị, trong đông xuân 1953-1954, quân ta đã mở một loạt chiến dịch tấn công ở hầu hết các chiến trường Đông Dương.

+ Tháng 12/1953, quân chủ lực của ta đã tấn công và loại khỏi vòng chiến nhiều tên địch ở Lai Châu giải phóng thị xã. Nava buộc phải đưa 6 tiểu đoàn cơ động tăng cường Điện Biên Phủ.

⟹ Điện Biên Phủ thành nơi tập trung quân thứ hai của Pháp.

+ Tháng 12/1953, liên quân Lào – Việt tiến công Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt, uy hiếp Xa-van-na-khet và Xê-nô. Na-va buộc phải tăng viện cho Xê-nô. => Xê-nô trở thành nơi tập trung quân thứ ba của Pháp.

+ Tháng 1/1954, liên quân Lào – Việt tiến công Thượng Lào, giải phóng lưu vực sông Nậm Hu và toàn tỉnh Phong Xa-lì. Na-va đưa quân từ đồng bằng Bắc Bộ tăng cường cho Luông Phabang và Mường Sài.

⟹ Luông Pha-bang và Mường Sài thành nơi tập trung quân thứ tư của Pháp.

+ Tháng 2/1954, quân ta tiến công địch ở Bắc Tây Nguyên, giải phóng toàn tỉnh Kom Tum, bao vây Plâyku. Pháp buộc phải tăng cường lực lượng cho Plâyku

⟹ Plâyku trở thành nơi tập trung quân thứ năm.

- Ở Nam Bộ, quân chủ lực tiến công vào vùng địch chiếm đóng, đẩy mạnh phong trào đấu tranh của nhân dân kết hợp với địch vận.

- Ở Nam Bộ, giải phóng nhiều vùng rộng lớn như Điện Bàn (Quảng Nam).

- Ở các khu vực khác, quân ta cũng giành thế chủ động và giải phóng được nhiều nơi.

Xem thêm: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 20

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 152 SGK Lịch sử 12 bài 20, nội dung chính: Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã được chuẩn bị và giành thắng lợi như thế nào ? Nêu ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ..

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận 2 trang 152 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM