Giải bài 4 trang 80 SGK Sinh học 10

Giải bài 4 trang 80 SGK Sinh học 10: Nêu ý nghĩa của quá trình giảm phân.
Mục lục nội dung

Đề bài

Nêu ý nghĩa của quá trình giảm phân.

Lời giải

- Sự phân ly độc lập của các NST (và trao đổi đoạn) tạo nên rất nhiều loại giao tử.

- Qua thụ tinh tạo ra nhiều tổ hợp gen mới gây nên các biến dị tổ hợp => Sinh giới đa dạng và có khả năng thích nghi cao.

- Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh góp phần duy trì bộ NST đặc trưng cho loài

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X