Giải bài 3 trang 46 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 trang 46 SGK Sinh học 10: Phân biệt thành tế bào thực vật với thành tế bào của vi khuẩn.
Mục lục nội dung

Đề bài

Phân biệt thành tế bào thực vật với thành tế bào của vi khuẩn và nấm

Lời giải

Bên ngoài màng sinh chất của tế bào thực vật còn có thành tế bào.

- Thành tế bào thực vật được cấu tạo chủ yếu bằng xelulôzơ.
- Thành tế bào vi khuẩn được cấu tạo từ peptiđôglican.
- Thành tế bào ở nấm được cấu tạo chủ yếu là kitin.

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X