Giải bài 1 trang 50 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 trang 50 SGK Sinh học 10: Thế nào là vận chuyển thụ động?
Mục lục nội dung

Đề bài

Thế nào là vận chuyển thụ động?

Lời giải 

Vận chuyển thụ động là sự vận chuyển các chất qua màng mà không cần tiêu tốn năng lượng. Trong phương thức vận chuyển này, các chất từ nơi có nồng độ cao khuếch tán đến nơi có nồng độ thấp. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng được gọi là sự thẩm thấu.

Các chất tan có thể khuếch tán qua màng sinh chất bằng hai cách:

- Trực tiếp khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép.

- Khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng tế bào.

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X