Bài 1 trang 12 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 trang 12 sách giáo khoa Sinh học lớp 10 bài 2 - Các giới sinh vật, phần Giới thiệu chung về thế giới sống
Mục lục nội dung

Đề bài

Hãy đánh dấu (+) vào đầu câu trả lời đúng: Những giới sinh vật nào thuộc sinh vật nhân thực?

a) Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật.

b) Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

c) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

d) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Nguyên sinh, giới Động vật.

Lời giải bài 1 trang 12 sgk Sinh học lớp 10

đáp án bài 1 trang 12 sgk sinh học 10

Chọn đáp án: B.

Xem thêm:

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X